Ηδη από το 1976, ο Αμερικανικός Στρατός έχει συστηματικά καταγράψει τόσο τις αρνητικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας(EMF/RF)αλλά όσο και τους μηχανισμούς επίδρασης της ακτινοβολίας στα κύτταρα.